FFO

Raushet – Fellesskap - Kvalitet

RFK - akademiet FFO er Rana FKs fotballfritidsordning for gutter og jenter som er født i 2009, 2010, 2011 og 2012. 

Tilbudet er basert på klubbens kjerneverdier og vi skal tilby en arena hvor vennskap, aktivitet og utvikling vil stå i sentrum.

Det er to ukentlige treninger, tirsdag og torsdag. Her vil spillerne få god veiledning fra et kvalifisert trenerkorps.


RFK-akademi FotballFritidsOrdning

 Tirsdag og torsdag 

14.00 – 16.00 

For gutter og jenter født 2009, 2010, 2011 og 2012.

Oppstart tirsdag 24.08.2021

Sted: RFK huset og 

Sagbakken stadion/ fotballhallen

Vi tilbyr: 

 • leksehjelp ledet av pedagoger
 • mat og drikke 
 • aktivitet som legger til rette for å utvikle ett sosialt samspill og som vil utvikle spillernes individuelle ferdigheter

Alt dette i ett trygt og godt læringsmiljø, ledet av trygge voksne.

Tid/varighet: 
Treningstilbudet er åpent to dager i uken fra kl. 13.30 til 16.00
 

FFO gjennomføres i utgangspunktet ute på Sagbakken til 15 oktober, deretter inne i fotballhallen.
 Tilbudet følger skoleruta 2022/2022 og er et tilbud for gutter og jenter i 4.klasse (født 2012), 5.klasse (født 2011) og 6.klasse (født 2010) og 7.klasse (født 2009)

Utstyr: 
 Spillerne får utdelt egen treningsskjorte.

Organisering. 

Elevene som trenger busskyss vil bli hentet etter skolen er ferdig. Bussen går da til Rana FKs klubbhus hvor de vil kunne få leksehjelp og noe å spise. Klokken 14.30 går man bort i hallen eller Sagbakken stadion og starter dagens aktivitet. Aktiviteten avsluttes 15.50 og ungene er klar til henting ca 16.00.

NB! Nøyaktig tidspunkt for henting vil bli informert om i god tid før oppstart.

 

Priser Rana FK - akademiet FFO:
- 1 økt i uken: kr 750 per mnd
 - 2 økter i uka: kr 1290 per mnd

50% søskenmoderasjon.


Det er en måneds oppsigelse av plass på Rana FK -akademiet FFO. 

Påmeldingen er åpen for alle klubber i Rana så det kan fort bli trangt om plassene.

Det forutsettes at gutter og jenter som melder seg på er interesserte og ønsker ekstra fotballtrening.

På RFK-akademiet FFO vil det i perioder deles inn i grupper ut fra interesse, modenhet og ferdigheter. Dette gjøres for å gi hver enkelt et beste mulig tilbud. Med jevne mellomrom blandes årsklassene i spill og det er derfor viktig at de yngste guttene/jentene (2011) er modne nok til dette.

Det er et begrenset antall plasser. 

Se opplysninger vi må ved påmelding på neste side. Hvis dere har noen spørsmål kan dere ta kontakt på: jimmy@ranafk.no

Det vi trenger av informasjon er:
 

 • Fullt navn
 • Fnr
 • Adresse
 • Navn på foresatt
 • Klubb
 • Mobil foresatt
 • Mobil spiller
 • Hvilke dager/dag skal han /hun delta
 • Skal hun / han ha buss transport?