Årsmøte i Rana Fotballklubb (oppdatert)

Postet av Rana Fotballklubb den 18. Mar 2021

Årsmøtepapirene kan leses her


Innkalling til årsmøte i Rana Fotballklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Rana Fotballklubb. Årsmøtet avholdes digitalt 13.april kl 18:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet. 

 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 30.mars 2021 til rune@ranafk.no Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet tilsendt på epost registrert på medlemmene i www.minidrett.no

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som kommer frem av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rana Fotballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rana Fotballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Rana Fotballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Espen A. Hagen kontaktes på 90582578 eller medlem@ranafk.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.