Nytt styre etter årsmøtet

Postet av Rana Fotballklubb den 13. Apr 2021

Årsmøtet ble gjennomført digitalt og det var ingen nevneverdig debatt om noen av sakene som sto på sakslisten. 

Lange og gode steg er allerede tatt i utvikling av klubben og videre utvikling av klubben vil være i fokus for det nye styret som består av ny styreleder Bjørn Audun Risøy, nestleder Bjørn Robin Jacobsen, økonomiutvalgsleder Nina Haaland, toppfotballutvalgsleder Kenneth Braaten, Barn- og ungdomsutvalgsleder Joakim Gulstad, Klubbhusutvalgsleder Bente Fagerthun og kvalitetsklubbutvalgsleder Allan Berg. Varamedlem av styret er Morten Hagh.

Ny styreleder Bjørn Audun Risøy


0 Kommentar

RFK Starter Gatelag

Postet av Rana Fotballklubb den 8. Apr 2021

Dette er noe vi har vurdert lenge, men nå synes vi det er på tide å ta skrittet fullt ut. Vi er allerede i gang med planleggingen og håper vi kan starte opp til høsten en gang, sier daglig leder Rune Devig Andreassen. - Vi skal bruke tiden vi trenger slik at dette blir et bra tilbud når vi setter i gang, sier han.  

RFKs gatelag er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Rana kommune, Helgelandssykehuset, Rana Fotballklubb og initiativtaker Elisabeth Fagermo.

Gatelaget vil først og fremst være et dagtilbud for dem som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse i Rana og omegn som liker å spille fotball og ha det kjekt som lag. Gatelaget kan også være en arena for arbeidstrening og ett steg nærmere ordinært arbeid.

Rana Fotballklubb ønsker å ta samfunnsansvar med å gi dem et tilbud med fysisk aktivitet basert på teamkultur i tråd med RFK sine verdier. Vi ser et behov for meningsfylt aktivitet hvor deltagerne kan ha noe å se frem til og oppleve mestring.

Fotballen har en enorm kraft og den er inkluderende og engasjerende. Vi ønsker å bruke vår posisjon til å utgjøre en forskjell. Målet er å skape en bedre hverdag for utøverne.

Stein Ferhagen, Behandler Rusenheten Helgelandssykehuset sier følgende;

Vi i Helgelandssykehuset ønsker et gatefotballag velkommen. Fysisk aktivitet har vist seg å ha en svært positiv effekt på menneskets psykiske helse. Laget som nå skal bygges av gamle og nye fotballspillere, vil kunne bety mye for den enkelte og alle rundt dem.

Avbildet på bildet:

Fra venstre: Andreas Sletvold (frivillig), Roar Åsland (Frelsesarmeen), Aina Konradsen (Rana Kommune), Elisabeth Fagermo (Initiativtaker), Stein Ferhagen (Helgelandssykehuset), Helene Berg Sørensen (Kirkens Bymisjon), Gerd Dreyer Larsen ( Kirkens Bymisjon), Jimmy Fjelldalselv (Rana FK), Rune Devig Andreassen (Rana FK)


0 Kommentar

Årsmøte i Rana Fotballklubb (oppdatert)

Postet av Rana Fotballklubb den 18. Mar 2021

Årsmøtepapirene kan leses her


Innkalling til årsmøte i Rana Fotballklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Rana Fotballklubb. Årsmøtet avholdes digitalt 13.april kl 18:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet. 

 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 30.mars 2021 til rune@ranafk.no Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet tilsendt på epost registrert på medlemmene i www.minidrett.no

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som kommer frem av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rana Fotballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rana Fotballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Rana Fotballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Espen A. Hagen kontaktes på 90582578 eller medlem@ranafk.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


0 Kommentar

Rana FK utvikler seg

Postet av Rana Fotballklubb den 24. Feb 2021

Rana Fotballklubb har ferdigstilt Klubbhåndbok, Sportsplan og trenerguider. Alle disse finner man på hjemmesiden under menyen "Sportsplan/Klubbhåndbok"

Nå starter jobben med å implementere disse i hele klubben.

Disse skal gjøre det enklere å bli kjent med og drive klubben, samt lage en enklere treningshverdag for spillere og trenere. På bildet ser vi trenere i aldersbestemt fotball bidra under utviklingen av Sportsplanen.
0 Kommentar

Klubben i mitt hjerte

Postet av Rana Fotballklubb den 4. Nov 2020

Rana Fotballklubbs supre supporterklubb, Rataskankan, har opprettet en Spleis som uavkortet går til Rana Fotballklubbs Barn og ungdom. Trykk på bildet over for å komme direkte til Spleisen.

Dette er et ledd i den landsomfattende kampanjen "Klubben i mitt hjerte" som går fra 14.-27.november.0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline